Linggo

2019/11/10 Blog

Magandang gabi! !

Tatapusin ko ngayong taon sa isang buwan. .

Maaga pa.

Gawin natin kung ano ang iniwan natin ngayong taon mamaya sa taong ito ♪♪

Kung nakikipag-date ka o kumain, paano ang tungkol sa pagkakaroon ng pagkain sa pribadong silid ng Kawasaki Station na si Izakaya Higashi? ?

All-you-can-drink sa loob ng 3 oras na may reserbasyon bago dumating sa tindahan, at isang masayang oras na may draft na beer ng 8 298 hanggang 19:30

Ang pagpipinta ay isang sibuyas na sibuyas na sibuyas na sibuyas.

Ang mga citrus dressings at salad ay isang napakapopular na produkto na tumutugma nang maayos.

Naghihintay kami (^^)