Beaujolais Noubo ♪♪

2019/11/25 Blog

Hello ~~ 😄

Ang Beaujolais ay naangat! !

Ngayong taon, bumili ako ng rosé. .

Salamin ¥ 600, bote ¥ 3000 (hindi kasama ang buwis)

Kung naghahanap ka ng hapunan ng mabagal sa Kawasaki, bigas sa pribadong silid, maghihintay kami sa firehouse sa pasukan ng Cinecitta.

Gumawa ng isang reserbasyon para sa pagtatapos ng taon sa Disyembre! !