Si Shime ay Rusk! ! Lol

2020/01/11 Blog
logo

Magandang gabi! !

Matatagpuan sa harap ng Kawasaki Station, Cinecitta

Ito ay isang pribadong silid izakaya, Hikura.

Para sa mga customer na bumibisita sa aming shop,

Nagsimula na ako ng isang handmade rusk na naroroon heart

Ang mga banet at pag-inom ng partido ay mas mahusay kaysa sa ramen

Sabihin natin sa isang mabilis.