Cospa magandang bagong taon na pagdiriwang ♪♪

2020/01/15 Blog

Hello ~~ 😊

Ako lang ba ang nakakaramdam ng medyo init sa taglamig na ito? ? Lol

Malamig na ngayon? ?

Sa pamamagitan ng paraan, nakagawa ka na ba ng reserbasyon para sa New Year party? ?

Tulad ng nakikita mo sa larawan, paano ang tungkol sa isang piging sa Cospa Yoshino Hizo? ?

Pag-usapan natin ang paglutas ng taong ito sa isang pribadong silid! !

Kung naghahanap ka ng gourmet Kawasaki bigas, pumunta sa Cinecitta Entrance Private Room Izakaya Hizo. .

Hanggang 19:30, isang draft na beer, isang sobrang malamig na inumin 時 298 Maligayang oras ay tapos na rin ~ ~ ♪ ♪