2020/02/09 Blog

Hello ~~ 😄

Malamig araw-araw

Sa ganoong araw nais kong kumain ng isang mainit na palayok at magpainit nang marahan.

Nag-aalok si Hizo ng tatlong uri ng kaldero.

Yokozuna Chanko mainit na palayok

Menta mainit na palayok

Beef mottle hot pot

Ito ay isang order mula sa dalawang tao.

Kumain tayo ng isang mainit na palayok ngayong gabi ♪♪

Naghihintay kami sa iyo. .

Ang pagguhit ay para sa dalawang kaldero ng baka.