2020/03/13 Blog

Hello ~! !

Ngayon ay nakakasisiya ~~ ✨✨

Kung plano mong uminom sa Kawasaki, bakit hindi subukan ang isang tindahan ng sunog sa pasukan ng Cinecitta? ?

Ang larawan ay isa sa aming pinakamahusay na nagbebenta ng mga produkto at ito ay isang pinagsama itlog ♪♪

Mangyaring pumunta sa kumain! !

Pagkatapos, magbubukas tayo nang maayos ngayon.