Dahan-dahan ang Rice

2020/03/21 Blog

Hello ~~ 😄

Kumusta ka sa gitna ng tatlong magkakasunod na pista opisyal? ?

Maraming tao ang lumabas upang uminom ngayon? ?

Kung mayroon kang reserbasyon sa inumin, mangyaring pumunta sa pribadong silid izakaya paggawa ng serbesa sa pasukan ng Cinecitta. .

Hanggang 19:30, isang draft beer ¥ 298, maasim, isang cocktail ¥ 350.

Kumain tayo ng dahan-dahan sa isang pribadong silid. .

Ang pagpipinta ay isang tanyag na espesyal na 6-piraso na espesyal

Nagkakahalaga ito ng 11680 yen para sa 11 servings ng seafood.

Ang Cospa ang pinakamalakas! !

Pagkatapos ay bukas din tayo ngayon.