Ipagpatuloy ang negosyo mula ngayon

2020/05/29 Blog

Ako ay sarado ng halos dalawang buwan pagkatapos ng pagdeklara ng emerhensya

Ang negosyo ay magpapatuloy mula ngayon. ..

Bilang karagdagan sa pagdidisimpekta ng alkohol bilang isang panukala laban sa corona, pinalakas namin ang bentilasyon ng bentilasyon sa tindahan at isinama ang isang circuit na pabilisin ang air exchange sa tindahan 😄

Nais kong gawin ang aking makakaya sa isang bagong pakiramdam mula ngayon. ..

Kung naghahanap ka ng isang pribadong tavern, mabagal na bigas, pagkaing-dagat, skewer, naghihintay kami sa iyo sa Hizo ✨