Hunyo

2020/06/01 Blog

Ito ay Hunyo mula ngayon!

Medyo mahina ako sa magulo na panahon. ..

Maraming ulan noong Hunyo, ngunit malamig din ang temperatura.

Ang mga tao ay bumalik sa Kawasaki nang kaunti mula noong nakaraang linggo! !

Bilang isang panukala laban sa corona, ginamit namin hindi lamang alkohol kundi pati na rin isang circuit na palitan ang hangin sa silid na mas malakas kaysa sa dati.

Kung mayroon kang plano para sa isang partido sa pag-inom, paano ang tungkol sa pribadong silid na Izakaya Hizo sa pasukan ng Cinecitta? ?

Inaasahan namin na makita ka.

Ang larawan ay nagulat sushi 🍣

Hindi mahalaga kung gaano, crab, sorpresa ka ng Negi Toro sa bigas na vinegared ♫

Mangyaring pumunta sa kumain!