Cheers sa isang pribadong silid 🍻

2020/07/22 Blog

Kumusta ~~ 😄😄

Ito ang Hinokawa Kawasaki store. ..

Pinaplano mo bang uminom para sa apat na magkakasunod na pista opisyal bukas? ?

Kung nagpaplano kang uminom, paano ang tungkol sa bodega ng apoy sa pagpasok sa Cinecitta? ?

Naghahain ang aming restawran ng seafood at skewered pinggan sa lahat ng mga upuan.

1 skewered skewer mula sa 100 yen ~ Assorted sashimi mula 1280 yen ay isang mahusay na kospa.

Araw-araw hanggang 19:30, mayroon kaming masayang oras ng draft beer ¥ 298, maasim, cocktail ¥ 350 bawat araw ♪♪

Inirerekomenda lalo na ang mga maagang oras, kaya kung mayroon kang problema sa lugar, mangyaring pumunta sa bodega ng apoy sa pagpasok ng Cinecitta.

Gumagawa kami ng maayos ngayon habang nagsasagawa ng mga hakbang laban sa corona! !!

Inaasahan namin ang iyong pagbisita 😊