Năm mới cũng từ phòng riêng

2020/01/07 Blog

Xin chúc mừng

Nó bắt đầu vào năm 2020! !

Bạn đã say lần đầu tiên? ?

Tại sao bạn không uống lần đầu tiên trong phòng riêng của nhà máy bia izakaya gần nhà ga, cách Kawasaki 5 phút đi bộ? ?

Cho đến 19:30 mỗi ngày một giờ bia tươi vui vẻ ¥ 298 và thật thuận lợi ~ ~

Cá và rau tươi mua hôm nay đang chờ bạn ♪ ♪

Sake vừa được thả cũng được khuyến nghị.

Chúng tôi chấp nhận đặt tiệc năm mới.