Hải sản là một phòng riêng! !

2020/01/19 Blog

Xin chào ~~ 😊

Màu vàng tươi đến ngày hôm nay! !

Cưỡi mỡ là tốt và nó rất ngon.

Nó khác với ngày hôm qua và hôm nay thật ấm áp! !

Tại sao không thử nướng với bia lạnh trong phòng riêng của bạn? ?

Cho đến 19:30, giờ hạnh phúc của bia tươi ¥ 298, cocktail chua ¥ 350. .

Nếu bạn đang tìm kiếm một phòng riêng izakaya, gạo Kawasaki, người sành ăn, chúng tôi đang chờ bạn tại Hikura.

Chúng tôi cũng đang chờ đặt chỗ cho các bữa tiệc như tiệc mừng năm mới, ra mắt sự kiện ♪ ♪