Đề xuất

2020/02/04 Blog

Xin chào ~ ~! !

Đó là sớm và đã là tháng hai. .

Ngày đã trôi qua thật sự ...

Đó là sớm.

Ảnh hôm nay là

[Trứng cuộn dashi]

Nó sẽ là một menu mới được đề nghị.

Trứng cuộn tự làm

Đối với suối nước nóng tự chế

Mỗi khi bạn ăn nhiều súp từ trứng, nó sẽ tràn ra ~

Hãy ăn đi mọi người.

Nếu bạn đang tìm kiếm gạo Kawasaki, người sành ăn Kawasaki, izakaya phòng riêng, chúng tôi mong muốn chuyến thăm của bạn.