2020/02/09 Blog

Xin chào ~~ 😄

Trời lạnh mỗi ngày

Vào một ngày như vậy tôi muốn ăn một nồi lẩu và hâm nóng từ từ.

Hizo cung cấp ba loại chậu.

Lẩu sốt Yokozuna Chanko

Lẩu menta

Lẩu bò

Đó là một mệnh lệnh từ hai người.

Hãy ăn lẩu tối nay

Chúng tôi đang chờ đợi bạn. .

Bản vẽ dành cho hai nồi thịt bò.