Giờ hạnh phúc

2020/02/27 Blog

Xin chào ~~ 😄😄

Vào tháng 2, 3 ngày sau, mùa xuân đang đến gần vào tháng 3! ! ! !

Chúng tôi cung cấp bia tươi, thêm 1 cốc lạnh ¥ 298 yên, chua, shochu cao, cocktail 1 cốc ¥ 350 yên mỗi ngày cho đến 19:30 tại cửa hàng của chúng tôi giảm giá sớm vào giờ hạnh phúc.

Cửa hàng mở cửa từ 16:00, vì vậy bạn có thể thưởng thức đồ uống hợp lý trong một chuyến thăm sớm! !

Dù sao cũng được đề xuất

Chúng tôi đang chờ đợi bạn.