Quán rượu phòng riêng

2020/07/13 Blog

Xin chào ~

Đó là cửa hàng Hinokawa Kawasaki! !!

Đầu tuần Có vẻ như trời sẽ tiếp tục mưa từ hôm nay, nhưng đó là kinh doanh mở.

Nếu bạn có một bữa tiệc nhậu ở Kawasaki, làm thế nào về hộp cứu hỏa lối vào Cinecitta? ?

Chúng tôi cũng có biện pháp tối đa chống lại corona. ..

Hãy làm hết sức mình trong tuần này khi trò chuyện trong phòng riêng

Cho đến 19:30 mỗi ngày, chúng ta có một giờ vui vẻ với bia tươi ¥ 298 và chua ¥ 350.

Chúng tôi mong chờ chuyến thăm của bạn