Phút giây hạnh phúc

2020/07/20 Blog

Xin chào ~

Đây là cửa hàng Hinokawa Kawasaki. ..

Hôm nay trời nóng! !! Mùa mưa đã qua chưa? ?

Sản xuất mùa hè chỉ quanh quẩn. Bia hơi sẽ vào một mùa ngon

Cửa hàng của chúng tôi hạnh phúc cho đến 19:30 mỗi ngày cho một cốc bia ¥ 298, chua, cocktail, nước ngọt ¥ 350.

Bia tươi là tốt nhất cho một cốc kinky ~ ~

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi như izakaya phòng riêng, thực phẩm cho người sành ăn của Kawasaki và cơm từ từ, chúng tôi đang chờ đợi tại kho lửa lối vào Cinecitta. ..

Như một biện pháp chống lại corona, chúng tôi sử dụng khử trùng rượu và máy tuần hoàn để giữ thông gió trong cửa hàng nhiều hơn bình thường.

Chúng tôi mong chờ tin từ bạn. ..