Chúc mừng trong phòng riêng

2020/07/22 Blog

Xin chào ~

Đây là cửa hàng Hinokawa Kawasaki. ..

Bạn có kế hoạch uống trong bốn ngày lễ liên tiếp vào ngày mai? ?

Nếu bạn đang có kế hoạch uống, làm thế nào về kho lửa lối vào Cinecitta? ?

Nhà hàng của chúng tôi chủ yếu phục vụ hải sản và các món xiên ở tất cả các ghế.

1 xiên xiên từ 100 yên ~ Các loại sashimi từ 1280 yên là một loại cospa tốt.

Mỗi ngày cho đến 19:30, chúng tôi có một giờ bia tươi vui vẻ ¥ 298, chua, cocktail 350 mỗi ngày

Đầu giờ đặc biệt được khuyến nghị, vì vậy nếu bạn gặp vấn đề với nơi này, vui lòng đến kho cứu hỏa lối vào Cinecitta.

Chúng tôi đang làm tốt ngày hôm nay trong khi thực hiện các biện pháp chống lại corona! !!

Chúng tôi mong chờ chuyến thăm của bạn