Sinh nhật trong phòng riêng ♪♪

2020/10/05 Blog

Xin chào ~~ ♪♪

Đó là một cửa hàng cháy Kawasaki store. ..

Bạn thế nào vào đầu tuần kể từ hôm nay? ??

Sẽ có nhiều sự kiện hơn vào cuối năm! !!

Bạn bè, đồng nghiệp và gia đình quan trọng.

Tại sao bạn không tổ chức một lễ kỷ niệm tại cửa hàng của chúng tôi vào thời gian này? ??

Hình ảnh là đĩa sinh nhật 😊

Bạn có thể nhập tên và nhận xét của mình, vì vậy hãy nhớ ăn mừng với Hokura! !!

Nếu bạn đang tìm một quán rượu trong phòng riêng, người sành ăn Kawasaki, cơm nhàn nhã, v.v., chúng tôi đang chờ bạn tại cửa hàng cứu hỏa lối vào Cinecitta

Vậy thì, tôi sẽ tiếp tục kinh doanh tốt ngày hôm nay trong khi tự mình thực hiện các biện pháp chống lại corona. ..

Tôi mong được gặp lại bạn ở đây.